tirsdag 29. september 2009

Digitale tekster og Plagiat- En utfordring i skolen?

Internett har blitt mer og mer vanlig å bruke i den Norske skolen de siste årene. Lærere viser elevene eksempler der, og elevene bruker Internettet til oppslagsverk til bruk i oppgaver.

Det er derfor vanlig når eleven jobber med digitale tekster at de finner materialer, og kilder på internett. Noen henter bare ord, ideer eller setninger fra den aktuelle kilden, meden andre kopierer nesten hele det aktuelle dokumentet. Utfordringen er da å kunne avgjøre om det eleven har levert er fult og helt hans, eller om han har ”klipt og limt” fra aktuelle kilder på nettet.

Det finnes ingen løsing på problemet i første omgang, men man kan gjøre ting for å forebygge at eleven bruker materialer som ikke tilhører han. Som Jon sier i bloggen sin, Infodesign.no er det første steget å bevisstgjøre eleven om hva som er legitim kopiering(sitater), og hva som er illegitime. Elever har ikke alltid kontrollen på hva, og hvor mye man faktisk kan ”låne” av andre sine Åndsverk. Det er viktig at man lærer eleven om kildebruk, og hvordan man kan bruke andre sine materialer i eget arbeid.

--------------------------------------------------------------------------------

http://infodesign.no/2007/03/legitimerer-teknisk-plagiatkontroll-en.htm?

Oppgave, Peder pedagog

Gjennom oppgaveteksten til Peder pedagog mangler vi kilder. Han kommer med mange fornuftige utsagn gjennom oppgaveteksten, men han viser ikke til kildene han har brukt til å finne den aktuelle informasjonen. Når man skal skrive en oppgave er det viktig at du søker etter aktuelt stoff og bruker fagstoff aktivt i teksten. En stor del av det du skriver vil være basert på andre sitt arbeid, som for eksempel ideer, argumenter, teorier osv. Gjennom å oppgi kilder viser en at man har lest og satt seg inni i emnet man skriver om, og teksten blir med en gang mye mer fortrolig.

Siden Peder Pedagog ikke har oppgitt kildene sine blir teksten mindre fortrolig, og vi vet ikke om han snakker sant. Han skriver også lite utfyllende, og skriver lite om hver påstand han kommer med.

mandag 21. september 2009

Diskusjon rundt dataansvarlig

Denne diskusjonen har vi gjort i ett Google-dokument der alle 6 (Kim, Espen, Kristine, Marit og Magnar) kan skrive inn sine meninger.

Dataansvarlig (trykk på denne for å komme til dokumentet)

fredag 18. september 2009

Gratis programmer, oppgave 2

Vi har gjennom de to siste dagene snakket mye om gratis prinsippet for program varer i faget. Det har blitt presisert at det er pålagt at vi gjennom faget kun skal bruke programmer alle har tilgang til å bruke, uten å drive ulovligheter med å laste de ned på internett. Faget vil derfor kun bruke programmer man gratis kan laste ned gjennom hjemmesiden til produsenten.

Vi skal bruke gratis programmer til tekstskriving, foto redigering, lyd og andre aktuelle oppgaver som faget byr på. Det store spørsmålet er om man noen gang kommer til å ha nytte/kunne bruke programmene vi lærer i en undervisningssituasjon.

Med mediebakgrunn har jeg gjennom 5år jobbet mye med både foto, tekst og lyd. Det har vært mye fokus på at vi skal lære oss programmer som er aktuelle for arbeidslivet. Siden medielærer er en aktuell fremtid for meg, er programmene jeg lærer viktige for det jeg senere kan lære bort til mine elever. Adope Photoshop, Indesign, og Illustrator er viktige arbeidsverktøy for en som vil jobbe med media senere, og viktige verktøy for å lære seg grunnprinsippene i hvordan man produserer materialer. Selvsagt er det store og dyre pakker, men de er en selvfølge om man skal få gode resultater senere.

Det jeg er redd for med at man i faget bruker gratis programmer er at de ikke skal ”holde mål” til videre bruk, og at man bruker tid på å lære seg programmer som man senere ikke kan dra nytte av. Mange av gratis programmene er ofte enkle, og holder ikke mål i forhold til hva man senere skal bruke dem til. Da tenker jeg spesielt på Redigeringsprogrammer for foto, film eller andre multimediale ting.

Test

Da hadde jeg opprettet en blogg. Blir spennende å se om jeg får noen oppgaver her inne etter hvert:)