tirsdag 29. september 2009

Digitale tekster og Plagiat- En utfordring i skolen?

Internett har blitt mer og mer vanlig å bruke i den Norske skolen de siste årene. Lærere viser elevene eksempler der, og elevene bruker Internettet til oppslagsverk til bruk i oppgaver.

Det er derfor vanlig når eleven jobber med digitale tekster at de finner materialer, og kilder på internett. Noen henter bare ord, ideer eller setninger fra den aktuelle kilden, meden andre kopierer nesten hele det aktuelle dokumentet. Utfordringen er da å kunne avgjøre om det eleven har levert er fult og helt hans, eller om han har ”klipt og limt” fra aktuelle kilder på nettet.

Det finnes ingen løsing på problemet i første omgang, men man kan gjøre ting for å forebygge at eleven bruker materialer som ikke tilhører han. Som Jon sier i bloggen sin, Infodesign.no er det første steget å bevisstgjøre eleven om hva som er legitim kopiering(sitater), og hva som er illegitime. Elever har ikke alltid kontrollen på hva, og hvor mye man faktisk kan ”låne” av andre sine Åndsverk. Det er viktig at man lærer eleven om kildebruk, og hvordan man kan bruke andre sine materialer i eget arbeid.

--------------------------------------------------------------------------------

http://infodesign.no/2007/03/legitimerer-teknisk-plagiatkontroll-en.htm?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar