tirsdag 29. september 2009

Oppgave, Peder pedagog

Gjennom oppgaveteksten til Peder pedagog mangler vi kilder. Han kommer med mange fornuftige utsagn gjennom oppgaveteksten, men han viser ikke til kildene han har brukt til å finne den aktuelle informasjonen. Når man skal skrive en oppgave er det viktig at du søker etter aktuelt stoff og bruker fagstoff aktivt i teksten. En stor del av det du skriver vil være basert på andre sitt arbeid, som for eksempel ideer, argumenter, teorier osv. Gjennom å oppgi kilder viser en at man har lest og satt seg inni i emnet man skriver om, og teksten blir med en gang mye mer fortrolig.

Siden Peder Pedagog ikke har oppgitt kildene sine blir teksten mindre fortrolig, og vi vet ikke om han snakker sant. Han skriver også lite utfyllende, og skriver lite om hver påstand han kommer med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar