torsdag 19. november 2009

Hensyn i forhold til publisering

Du går inn i platebutikken og kjøper deg en dvd med filmen "Twilight". Du får en fint innpakket dvd-plate, betaler og går hjem. Nå er filmen din tenker du. Tror du ja, for slik er det ikke ifølge opphavsretten. Om du leser det med liten skrift, altså opphavsretten har du egentlig bare betalt for en plate, litt papp og ett hefte (Lindholm 2004:168).

Opphavsretten er en spesiell type lov som regulerer bruken av ett åndsverk. Åndsverk er en betegnelse på hvilket som helst produkt som tilhører en person, som har opphavsrett på åndsverket (ibid)

Som vi kan lese i leksjonen om hensyn har du lov til å bruke hvilke som helst bilde, når som helst om hvor som helst, ja så lenge du har fått tillatelse fra den som har opphavsretten. Det er selvsagt enklest om du selv har fotografert bildet, fordi du da automatisk har opphavsretten på bildet. Om du for eksempel skal publisere noe på bloggen din, er det viktig at du gir informasjon om hvor du fant bilde, eller at du klarere med personen som har opphavsretten på bildet om det er greit at du bruker bildet hans i ditt arbeid. Ofte kan vi finne sider på nettet som tilbyr klarerte materialer, som til dømes Creative Commons.

Når du selv har opphavsretten på bildet er det bere en faktor du må ta hensyn til, nemmelig personvern. Har du avbildet en person som tydelig er i fokus er det viktig du spør personen du har fotografert om lov, han har siste ord. Ofte ønsker ikke personer å bli avbildet, og publisert på nettet.

I skole sammenheng er det veldig strengt i avbildning av ungene. Tar du bilde av hele skoleplassen er det en ting fordi ingen av ungene er i fokus og bildet er av allmenn interesse, men har du tatt bilde av to unger i ett tre er saken litt annen (Antvort 2009). Da må man spør foreldre eller andre myndige om lov til å bruke og publisere bildet. I en slik sammenheng kan ett samtykkeskjema være tingen. der foreldre på forhånd bestemmer seg om det er greit at ungene er med på bilder tatt i skolesammenhenger. Ting jeg ville tatt med i ett slikt skjema ville vært:

-Om foreldrene samtykker at Kari og Per er med på bilder i skolesammenhenger
-Eventuelt hva bildetyper, og hvordan bildene kan publiseres. Kan lokal avisa ta bilde av barnet?

Det er masse ting man må ta hensyn til når det kommer til publisering av både eget og andres åndsverk. Det er derfor viktig at man tenker litt mer over hva man publiserer, og hva man låner av andre. For å vite hva man kan, og ikke kan gjøre når det kommer opphavsrett kan man kikke på lovdata. Her står det meste om opphavsretten til ett åndsverk.
------------------------------------------------------------------------------
Lindholm Magne (2004) Makt. Mening. Media 2.0. Oslo. GAN Forlag
Antvort Kjell (2009) Hensyn H09. Volda. Høyskolen i Volda

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar