tirsdag 20. oktober 2009

Oppgave fotografi

Midtstilt motiv
Motiv plassert ved hjelp av tredjegradsregelen

Kvadratisk form på bildene

Midtstilt motiv

motiv ved hjelp av Tredjegradsregelen

Når man får en kvadratisk form på bildene oppfatter man bildene annerledes. For det første får man ikke samme oppfattning av forskjellen på midtstilt motiv eller motiv plassert i ved hjelp av tredjegradsregelen. Man får også mindre luft i bilde flaten, og bildene virker mindre spennende. En kvadratisk form egner seg bedre til motiv der det er bevegelse nedover, som tildømes en foss.

Andre virkemidler for fremheving av hovedmotiv

Ett virkemiddel man kan bruke for å fremheve hovedmotivet kan være kontrast. Her har jeg brukt fargekontrast, ved at ett rødt eple er satt sammen med grønne epler. Du får med en gang øye på hovedmotivet, og bilde får en stoppeffekt.

Ett annet virkemiddel for å sette fokus på hovedmotivet kan være innramming. Som du ser over kan det være en innramming ved hjelp av grener som går på tvers av bilderammen.

Man kan også nytte fremgrunn, forgrunn og bakgrunn for å sette hovedmotivet i fokus. Med denne funksjonen blir bakgrunnen uklar, og hovedmotivet er klart og fint. Denne funksjonen er fin for å vise små ting, som en blomst, en muffins, en stein eller en bille.

Vi har også andre virkemidler som kan nyttes i ett bilde; Symmetri og balanse, Linjer, Lukkertid, lang og kort, motlys, overvinkling, undervinkling, kontraster og Rytme.

Gjennom de nevnte virkemidlene foretrekker jeg å nytte fremgrunn, forgrunn og bakgrunn. Jeg synses bilde får ett mer kunstnerisk preg, og du blir med engang introdusert med hva som er hovedmotivet i bilde. Hovedmotivet blir helt klart i fokus, ved at man slipper forstyrrende elementer som kjemper om oppmerksomheten rundt hovedmotivet. Jeg synses også at funksjonen er fin ved at man går tett innpå motivet, og man får se ting på nye måter.

Bildet på internett

Bilde jeg har vudert fant jeg på internett

Bildet fanget interessen min pågrunn av de ulike fargene og formene bildet inneholdt. Fargene, mørke mot lyse epler gjør at vi får en fargekontrast i bilde. Kontrast betyr motsetning eller forskjell fra hverandre(Erichsen Holmboe 2003: 31). Ved hjelp av fargene får bildeflaten både liv og spenning, og du får lyst å studere bilde nøyere. Noe av dette kan skyldes av at man ved hjelp av eple rad nummer 2 (rød og litt grønne epler) får en stoppeffekt ved bilde. Stoppeffekt skjer ofte ved sterke farger i bildeflaten, gjerne farge rød. Vi kan også si vi har en bevegelse i bilde ved hjelp av hvordan eplene er plassert,

Ved å se på bildet litt nærmere kan jeg konkludere med at vi har fargekontrast, stoppeffekt og bevegelse i bildet. Virkemidlene er med på å skape spenning, liv, og interesse. Ved hjelp av fargene får vi ett livlig utrykk, ved hjelp av bevegelse blir det spenning, og ved hjelp av stoppeffekten blir det interesse for bildet. Hadde det ikke vært for virkemidlene hadde ikke bilde vært like interessant.

--------------------------------------------------------------------------------

Erichsen Holmboe, Stein (2003) Mediedesign - bilete-tekst-lyd. Oslo, Gan forlag


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar